http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_boken to disembody.jpg
http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_Skannad 8.jpg
http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_Skannad 12.jpg
http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_Skannad 11_v2.jpg
http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_Skannad 10.jpg
http://jasmindaryani.se/files/gimgs/th-24_Skannad 9.jpg

To Disembody

80 pages, 148x210mm, Language: English and Swedish, Handbound, Published: 2016

DOWNLOAD ENGLISH VERSION (PDF)

To disembody takes its starting point in Jasmin Daryani’s own birth in war-torn Iran, sprung out of an explosion. This is put in contrast to this past years turbulence on the global level lined with increased migration, harder border controls, terrorism and also the evoked fear by the 24 hour media cycle and society that something might explode anywhere at any time.

To disembody is a work in three parts consisting of an essay, bound together by a installation and a series of photographs that portrays the explosion, not simply as a force but also as a phenomena, an event or feeling and the chain of reactions set to play in the vacuum of the debris and shattering in the aftermath of an explosion.

To disembody tar avstamp i Jasmin Daryanis egen födelse i ett krigshärjat Iran, sprungen ur en explosion vilket sätts i kontrast till det gångna året som har varit en turbulent tid kantad av ökad migration, hårdare gränsbevakning, terrorism, samt den av media och samhället framkallade rädslan av att något närsomhelst kan explodera vart som helst.

To disembody är en essä som binds samman med en installation och en serie fotografier som gestaltar explosionen inte bara som kraft, utan även som fenomen, händelse, känsla och kedjereaktionerna som utlöses i vakuumet smällen lämnar efter sig i spillrorna.